Services

joca tilbyder en række services inden, under og efter indkøb og etablering af affaldsløsningerne.

Vi rådgiver før beslutningen om indkøb, udvidelse eller nyetablering af en affaldsløsning, som passer præcist til dit behov. Når de nedgravede affaldsbeholdere er etableret og taget i brug, er der mulighed for at koble en jocare serviceaftale på affaldsløsningen og dermed sikre at beholderne holder sig pæne og rene og fungerer tilfredsstillende.

jocare

Altid driftssikre affaldsbeholdere

jocare CLEAN og jocare SERVICE er to selvstændige serviceløsninger, som sikrer, at nedgravede affaldsbeholderne holdes rene, og at der udføres forebyggende inspektioner og kontrol af beholderne. Rengøring og vedligehold af affaldsbeholderne sikrer længere levetid og velfungerende beholdere.

Læs mere

jocare

Downloads

Find direkte links til at downloade vejledninger til vores helt og delvist nedgravede containere.

Downloads

You're using an old browser

Ohh no… We're sorry, but you are using a browser that is too old to show you everything that this site is capable of. What a shame.

Instead, we recommend that you use one of the browsers mentioned below.

Thank you, for your understanding.

(Not recommended)