Helt og delvist nedgravede containere

Helt eller delvist nedgravede containere er velegnet til bio- og restaffald, glas, metal, papir og pap. Containerne kan deles op og dermed rumme flere forskellige typer af affald.

På de helt nedgravede løsninger er kun indkastet synligt over jorden. Beholderne kan rumme op til 5 m³ affald under jorden og alle kan fås med intelligente løsninger som niveaumåling, elektronisk adgangskontrol, vægt, komprimator og solceller.

Viser 1–12 af 19 resultater

Søg