Sommerhusområde graver affaldsløsningen ned

Sommerhusområdet Skovbrynet i Vejle Kommune har som de første etableret en nedgravet affaldsløsning som erstatning for skraldespande ved hvert enkelt sommerhus. De 5 MolokClassic®-beholdere står ved indgangen til sommerhusområdet og betyder, at sommerhusgæsterne nu skal smide deres affald i en af de fem beholdere – og samtidig undgår en masse unødvendig støj og trafik fra renovationsbiler på de små sommerhusveje.

Ved åbningen, hvor det røde bånd blev klippet, understregrede Formanden for Natur og Miljø i Vejle Kommune, Søren Peschardt, at der her var tale om fremtidens affaldshåndtering og at han var sikker på, at det kommer til at brede sig.

joca har stået for etableringen af de fem beholdere til henholdsvis organisk affald, restaffald, papir, plastik, flasker og glas. Hver beholder er desuden udstyret med niveaumåling, som automatisk giver besked til renovatøren når tiden for tømningen nærmer sig og beholderen er ved at være fuld.

Søg