Affaldsguide til den nye affaldssortering

joca har udarbejdet en affaldsguide, som belyser overvejelser og opmærksomhedspunkter forud for udbudsprocessen i forbindelse med den nye sorteringsordning ved enfamiliehuse.
joca er Danmarks førende leverandør af affaldssystemer med tilhørende containere

Danske kommuner og affaldsselskaber står over for en stor og udfordrende opgave. Senest 1. juli 2021 skulle den nye ordning med sortering i 10 affaldsfraktioner til borgerne være udrullet. Regeringen har dog heldigvis givet større muligheder i forhold til dispensation og løbende indfasning frem mod slutning af 2022.