Affaldsguide til den nye affaldssortering

joca har udarbejdet en affaldsguide, som belyser overvejelser og opmærksomhedspunkter forud for udbudsprocessen i forbindelse med den nye sorteringsordning ved enfamiliehuse.

Danske kommuner og affaldsselskaber står over for en stor og udfordrende opgave. Senest 1. juli 2021 skulle den nye ordning med sortering i 10 affaldsfraktioner til borgerne være udrullet. Regeringen har dog heldigvis givet større muligheder i forhold til dispensation og løbende indfasning frem mod slutning af 2022.