Viden og Cases

 

CASE: Den daglige drift blev lettere med effektiv samarbejde og optimal koordinering af vask- og serviceaftaler for Fruehøjgaard i Herning

Tæt samarbejde og god service

Læs mere

CASE: Totalløsning skaber effektivitet, sikkerhed og funktionalitet

Service i Gentofte Kommune

Læs mere

SERVICE: hvad betyder Arbejdstilsynets krav og regler for nedgravede og krantømte affaldsbeholdere?

Et lovpligtigt service-eftersyn

Læs mere

SERVICE: Arbejdstilsynet stiller krav om, at et serviceeftersyn skal udføres af en sagkyndig, men hvad er en sagkyndig? Og hvem har ansvaret for serviceeftersynet?

Ansvar og sagkyndig ift. et service-eftersyn

Læs mere

SERVICE: Et serviceeftersyn skal ifølge Arbejdstilsynet være registreret og tilgængeligt - men hvad betyder det helt konkret?

Krav, registrering og tilgængelighed

Læs mere

SOMMERHUSE: Dialog og godt samarbejde var vejen frem for ny affaldsløsning i sommerhusområderne i Vesthimmerlands Kommune

Miljøstationer ved indfaldsvejene

Læs mere

CASE: Hvad er den gode løsning, når det kommer til udrulning af nye affaldsbeholdere hos enfamiliehuse i en hel kommune?

Den gode løsning i Gentofte Kommune

Læs mere
joca

Sommerhuse: Der kan være et stykke vej fra idé og ønske om en nedgravet affaldsstation i sommerhusområdet til den færdigetablerede løsning

Etablering af nedgravede løsninger

Læs mere

Sommerhuse: Arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejderne, der skal sikre en effektiv og sikker tømning af affaldet – uanset beholdertype

Arbejdsmiljø ved tømning

Læs mere

Sommerhuse: Hvilke overvejelser skal man gøre sig, i forhold til adgangsforhold for både renovationsbil og medarbejdere i sommerhusområderne?

Adgangsveje og tømning

Læs mere

Sommerhuse: Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. Sådan lyder den klare vision – og for at vi kan lykkes med det, skal vi sortere vores affald i endnu højere grad.

Sortering i sommerhus-områder

Læs mere

CASE: I løbet af både 2020 og 2021 har joca a/s leveret affaldsbeholdere, køkkenspande, poser og nedgravede affaldsløsninger til Greve Kommune, der er kommet i mål med sortering i ti fraktioner

Greve Kommune

Læs mere
joca er Danmarks førende leverandør af affaldssystemer med tilhørende containere

CASE: Esbjergs ældste boligorganisation, Arbejdernes Boligforening, fik rådgivning af joca a/s til den helt rette affaldsløsning.

AB Esbjerg

Læs mere

CASE: Nedgravede affaldsbeholdere af typen VF 600 etableret i Esbjerg

A/B Strandby

Læs mere
affaldsbeholdere fra joca

CASE: 2- og 4-hjulede beholdere til sortering i de første 8 fraktioner

Solrød Kommune

Læs mere

CASE: 2- og 4-hjulede beholdere

Faxe Kommune

Læs mere

Brug for hjælp

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.