Affaldsstation med fokus på brugervenlighed

En MolokDomino® affaldsstation med brugervenlighed i højsædet er netop blevet etableret i Hjørring Midtby
joca

I Hjørring Midtby har en boligforening fået etableret en MolokDomino® affaldsstation, hvor der er taget højde for nem ifyldning for alle befolkningsgrupper samt for viceværtens arbejdsmiljø

 

Hjørring Kommune har valgt at sænke alle deres nedgravede affaldsbeholdere til 80 cm for at forbedre tilgængelighedsforholdene for f.eks. kørestolsbrugere, som dermed nemmere kan nå beholderens indkastlåg og kommunen har således øget brugervenligheden for flere befolkningsgrupper.

 

ØGEDE FRAKTIONSMULIGHEDER

En nedgravet affaldsstation af typen MolokDomino® giver mulighed for at samle op til tre affaldsfraktioner i én nedgravet beholder samt forskellige kombinationsmuligheder afhængigt af den specifikke kundes behov. Kapacitetsbehovet ved denne station i Hjørring midtby har resulteret i fem fraktioner i de tre nedgravede affaldsbeholdere.

 

 

FOKUS PÅ VICEVÆRTENS ARBEJDSMILJØ

Som den første nedgravede affaldsstation i Hjørring Kommune er denne samtidig leveret med et viceværtlåg til restaffald.

Viceværtlåget har et væsentligt større indkast, da hele den nedgravede affaldsbeholders låg kan åbnes via fjederpåvirkning. Det giver fuldt indkast til affaldssække og øvrigt affald, som er for stort til at gå igennem indkastlågets standardstørrelse på Ø 35 cm.

Viceværtlåget låses op med nøgle, hvorefter låget let skubbes tilbage ved at anvende de påmonterede håndtag. Det er kun selve låget, der åbner. Denne løsning giver fuldt indkast samt en lavere indkasthøjde for viceværten, som ikke skal løfte affaldet for højt og nemmere kan komme af med affaldssække.