Et lovpligtigt serviceeftersyn af nedgravede beholdere

Vidste du, at Arbejdstilsynet stiller krav om et årligt serviceeftersyn af nedgravede eller krantømte affaldsbeholdere?