Mariagerfjord Kommune i mål med 10 fraktioner ved alle boliger

Som led i den nationale affaldsordning kan borgerne i enfamiliehuse, sommerhuse, erhverv og etageejendomme i Mariagerfjord Kommune i løbet af første kvartal 2023 sortere i 10 fraktioner