Nye affaldsbeholdere til Faxe kommune

2- og 4-hjulede affaldsbeholdere, køkkenspande og bioposer er nu blevet kørt ud til borgerne i Faxe Kommune.
faxe

joca a/s, KL Transport og Faxe Forsyning har nu i samarbejde afsluttet udkørsel af 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere samt køkkenspande og bioposer til borgerne i Faxe Kommune.

Faxe Kommune, som er en del af AffaldPlus, har et mål om at give affald nyt liv. Og det er Faxe Kommune kommet et skridt nærmere med nye affaldsbeholdere, så borgerne nu kan affaldssortere mad- og restaffald samt metal/plast/glas og pap/papir.

Fra den 1. januar 2019 til den 30. maj 2019 fik Faxe Forsyning leveret og udkørt:

  • 4.300 stk. 190 liters affaldsbeholdere
  • 27.800 stk. 240 liters affaldsbeholdere
  • 445 stk. 400 liters affaldsbeholdere
  • 120 stk. 500 liters affaldsbeholdere
  • 396 stk. 660 liters affaldsbeholdere
  • 17.000 stk. køkkenspande
  • 3.400.000 stk. bioposer

KICK-OFF MØDE MED SUCCES

Ved Faxe Forsynings anden udbudsrunde vandt joca a/s levering, udkørsel og hjemtagning af 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere til borgerne i Faxe Kommune. Processen startede med et kick-off møde arrangeret af joca, hvor joca-holdet blev præsenteret for Faxe Forsyning og alle relevante emner blev talt igennem. På dette møde blev også hjemtagning af de udtjente beholdere og deres plads i en cirkulær plastproces gennemgået.

”En god ting ved kick-of mødet var, at vi fik set shredderen in real life og hvordan den fungerer og hvordan pro- cessen ville foregå,” Merete Dam Hansen, Miljømedarbejder Faxe Forsyning.

UFORUDSETE ÆNDRINGER

Faxe Forsyning oplevede større ændringer i stykmængderne, da flere borgere og boligselskaber undervejs i processen fik et ønske om, at affaldssortere genbrugsfraktioner i stationer bestående af 4-hjulede affaldsbeholdere. Dette var udfordrende i forhold til leveringstid, monterings- og udkørselsplaner, men lykkedes alligevel i tæt samarbejde med KL Transport og joca.

”Vi oplevede flere udfordringer med bytteordningen end forventet, fordi boligforeninger ændrede mening til sortering undervejs,” fortalte Merete Dam Hansen og fortsatte ”men det gik faktisk ret godt.”

Faxe Forsyning modtog i løbet af udkørselsprocessen ingen klager på udkørslen og Merete Dam Hansen husker faktisk kun én klage fra en borger og pointerer, at samarbejdet med KL Transport var en succes og fornøjelse med et tæt samarbejde gennem hele udkørslen, hvor især de ugentlige statusmøder blev værdsat af Faxe Forsyning.