Helt nedgravede containere

Helt nedgravede containere er velegnet til bio- og restaffald, glas, metal, papir og pap. Containerne kan deles op og dermed rumme flere forskellige typer af affald.

På de helt nedgravede løsninger er kun indkastet synligt over jorden. Beholderne kan rumme op til 5 m³ affald under jorden og alle kan fås med intelligente løsninger som niveaumåling, elektronisk adgangskontrol, vægt, komprimator og solceller.

Viser alle 8 resultater

Søg