RÅDGIVNING OG PROJEKTSTYRING

Projekter med affaldsløsninger, byrumsinventar eller legepladser kan være store eller små.

Uanset projektets størrelse, kan joca være med fra start til slut. Vi både rådgiver og inspirerer, tilrettelægger og udfører. Når løsningen er afleveret og gennemgået, aftaler vi løbende service og vedligeholdelse.

joca har stor erfaring samt specialviden. Vi rådgiver blandt andet omkring:

Brug os til:

  • Store logistikopgaver med udbringning af affaldsbeholdere til borgerne.
  • Etableringsprojekter af nedgravede containere.
  • Etablering af støttemure.
  • Indretning af grønne områder (visualisering, indretning og inventar).
  • Indretning af legepladser, som overholder alle krav og regler på området.

Vi rådgiver også om og har specialviden i forhold til normer, regulativer, produktudvikling inden for affaldsløsninger og markedstrends

Eksempler på special-projekter:

  • Etablering af 55 stk. MolokDomino® inkl. etablering af ny kørevej og vendeplads under hensyntagen til mindst mulig gene for beboerne i Karlemosen i Køge
  • Rådgivning, tilbud og etablering af intelligente containere med vægt, niveaumåling og adgangskontrol tilpasset boligforeningens eksisterende elektroniske låse til bl.a. vaskeri i Skovgårdsparken i Brabrand. Intelligent affaldsløsning sparer penge i Brabrand Boligforening
  • Underjordisk affaldssnegl, som fører affaldet fra skakterne ud under jorden og hen til en nedgravet brønd, som tømmes med kran i Magisterparken i Aalborg. Affaldssnegl giver bedre arbejdsmiljø og hygiejne i Magisterparken, Aalborg.
  • Udvikling af komprimator til eksisterende nedgravede, affaldsløsninger. Se videoen herunder.

VI HJÆLPER DIG

Tag fat i en af vores konsulenter herunder

PROJEKTSTYRING

PROJEKTSTYRING

Christian H. Sørevik

27 78 35 09
christian@joca.dk

Søg