Effektivt samarbejde forenkler håndteringen af farligt affald

Pressemeddelelse

Voksende krav til håndteringen af affald og ikke mindst miljøfarligt affald har skabt en efterspørgsel på de gode løsninger landet over. Det blev startskuddet til et effektivt samarbejde mellem joca og Sono, der kombinerede deres evner indenfor hhv. affaldssortering og indretning for at introducere et nyt og robust miljøskab. Det nye skab sikrer nem håndtering af miljøfarligt affald til særlig glæde for beboere i etageejendomme.