Sådan sikrer vi effektiv sortering i de 10 fraktioner

Indsamlingen af 10 fraktioner ved alle boligtyper i Danmark kræver smarte og fleksible løsninger
joca

Indsamlingen af 10 fraktioner ved alle boligtyper i Danmark kræver smarte og fleksible løsninger, som kan tilpasses og justeres efter affaldsmængder, sæsonudsving, placering og meget andet. Hos joca har vi løsningerne til at imødegå sorteringen i de 10 fraktioner, ligesom vi med vores erfarne team er godt klædt på til at rådgive om fleksible og fremtidssikrede affaldsløsninger hos kommuner og boligforeninger.

Affaldsbeholdere på hjul

I indkørslen ved enfamiliehuse er regeringens oplæg, at der højst skal stå 3-4 affaldsbeholdere. Affaldsbeholderen kan opdeles med skillevæg, så der etableres flere kamre i beholderen, ligesom der er mulighed for at blande visse typer af affald.

Med opdelte beholdere bliver det muligt at sikre, at de 10 fraktioner kan indsamles ved brug af enten 3 eller 4 affaldsbeholdere samt en miljøkasse til farligt affald.

Se mere om jocas 2-hjulede affaldsbeholdere med og uden skillevæg

Se jocas miljøkasse

Inspiration til indsamling ved enfamiliehuse

joca har udarbejdet to forskellige forslag til inspiration for indsamlingen af de 10 fraktioner ved enfamiliehuse.

FORSLAG 1:
3 BEHOLDERE OG EN MILJØKASSE

Med tre beholdere, hvoraf to er delt op, kan de 10 fraktioner indsamles således:

  • Beholder 1: Delt beholder til madaffald og restaffald
  • Beholder 2: Delt beholder til hhv. plast og mad- og drikkevarekartoner i det ene kammer samt glas og metal i det andet kammer
  • Beholder 3: Udelt beholder til kombineret indsamling af papir, pap og tekstil*
  • Miljøkassen: Til farligt affald

*såfremt tekstil må blandes med en eksisterende fraktion – det vides endnu ikke.

FORSLAG 2:
4 BEHOLDERE OG EN MILJØKASSE

Med 4 beholdere, hvoraf de 3 er delt op, kan de 10 fraktioner fordele sig således:

  • Beholder 1: Delt beholder til madaffald og restaffald
  • Beholder 2: Delt beholder til plast og mad- og drikkevarekartoner
  • Beholder 3: Delt beholder til glas og metal
  • Beholder 4: Udelt beholder til kombineret indsamling af papir, pap og tekstil*
  • Miljøkassen: Til farligt affald

*såfremt tekstil må blandes med en eksisterende fraktion – det vides endnu ikke.

Kuber til indsamling af glas

I regeringens oplæg kan indsamlingen af glas foregå enten ved husstanden eller husstandsnært. Ved brug af husstandsnær kube skal der være kort gåafstand fra boligen og hen til glaskuben. Glaskuber er typisk overjordiske beholdere, som tømmes med kran.

joca har et stort udvalg af forskellige beholdere velegnet til indsamling af glas.

Nedgravede affaldsløsninger er fremtidssikrede

Ved etagebyggeri og i sommerhusområderne er affaldsstationer eller fællesløsninger i form af helt eller delvist nedgravede affaldsstationer en pladsbesparende og fremtidssikret løsning til indsamling af mange fraktioner.
Med plads til 5m3 affald i hver beholder, og med mulighed for at opdele de enkelte beholdere i enten to eller tre kamre med separate indkast, kan man med 3 eller 4 delvist nedgravede Molok®Domino beholdere samt en beholder til farligt affald sortere i op til 10 fraktioner.

FORSLAG 1:
3 MOLOK®DOMINO OG EN BEHOLDER TIL FARLIGT AFFALD

FORSLAG 2:
4 MOLOK®DOMINO OG EN BEHOLDER TIL FARLIGT AFFALD

Se mere om delvist nedgravede beholdere

Molok®Domino kan opdeles i to eller tre forskellige kamre. En hel beholder kan efterfølgende opdeles, hvis der bliver behov for det, ligesom en delt beholder kan bygges om ved at fjerne skillevæg og skifte indkastet ud. Der er dermed stor fleksibilitet i valget af Molok®Domino, og dermed er beholderen fremtidssikret idet der altid er mulighed for at ændre eller udbygge løsningen i takt med at behov eller krav til sorteringen forandrer sig.
joca er Danmarks eneste Molok® forhandler, og vi har igennem de sidste 25 år etableret i tusindvis af de delvist nedgravede Molok®Classic og Molok®Domino beholdere over hele Danmark.
Gå på opdagelse i vores Galleri og se mere.

Poser til madaffald

Når der indsamles madaffald, skal det ifølge Miljøministeriets oplæg ske enten i bioposer eller plastikposer. Kravene til indsamling af madaffald i bioposer er, at bioposerne have en komposterbarhed og bionedbrydelighed, som svarer til madaffaldets. Dermed skal bioposerne ikke frasorteres i komposteringsanlægget.
Indsamler man madaffaldet i konventionelle plastikposer, skal poserne frasorteres på anlægget. Hos joca forhandler vi begge typer af madaffaldsposer.

Køkkenspand og indendørs sortering

Korrekt og miljøvenlig affaldssortering begynder inde under køkkenvasken. Med jocas forskellige køkkenspande i 100 % genbrugsplast, er det nemt at komme i gang. Læs mere om mulighederne for indendørs sortering.

joca

Læs mere om vores populære Stelo affaldsbeholder

jocas specialister står til rådighed med rådgivning og ekspertise

Vi har stor erfaring med at imødegå de behov der skal til for at sikre en effektiv og fleksibel affaldsindsamling – uanset om det er beholdere på egen matrikel eller helt- eller delvist nedgravede affaldsløsninger til etageboliger og sommerhuse.
Vores erfarne team af specialister står til rådighed med rådgivning og ekspertise så vi kan komme i mål med regeringens ambitiøse krav til mere og ensartet sortering i både kommuner, boligforeninger og i sommerhusområderne.

Kontakt os for hjælp og rådgivning