Skab synergi med Molok

En nedgravet affaldsløsning fra Molok åbner op for flere muligheder i forhold til et designmæssigt samspil med omgivelserne
joca