A/B Strandby

I juni 2021 leverede joca a/s 8 stk. nedgravede affaldsbeholdere til boligforeningen A/B Strandby, hvor joca stod for etableringen af den nye affaldsløsning. Ved boligforeningen A/B Strandby i Esbjerg skulle man overgå fra at benytte plastbeholdere og affaldsskakter til at bruge nedgravede VF 600 beholdere i forbindelse med udvidet sortering fra 3 til 5 fraktioner.

Case

Erfaringer med etablering af ny affaldsløsning

Højt grundvand

Under etableringen af de nedgravede affaldsbeholdere opstod der nogle udfordringer i forbindelse med grundvandet. I den sammenhæng blev der taget hånd om problemet på professionel vis og med hurtig respons fra jocas side:

”Når de så var der, så gik det jo stærkt. Det var nogle dygtige håndværkere der var nede og sætte det i. (…) det er et flot stykke arbejde de har udført. Udfordringerne i det var det vi forventede” – Karsten Vestergaard, formand ved A/B Strandby.

Beboerne tog godt imod affaldsløsningen

Karsten Vestergaard fortæller ligeledes om projektet, at beboerne ved
A/B Strandby tog godt imod beholderne og med det samme tog dem
i brug. Boligforeningen havde forventet en række udfordringer i forbindelse med ibrugtagningen af de nye beholdere – men disse blev aldrig indfriet:

”Det blev bare taget i brug. Der blev åbnet for det, og det var meldt ud, og så har folk brugt det. Jeg havde frygtet, at der ville begynde at komme klager over, at folk havde stillet affald ude i opgangen, men der har ikke været noget, Jeg må sige, at folk har taget godt imod det” – Karsten Vestergaard, formand ved A/B Strandby.

Ordrestørrelse

I juni 2021 fik boligforeningen A/B Strandby leveret og etableret:

  • 2 stk. 5 m³ VF 600 til restaffald
  • 2 stk. 5 m³ VF 600 delt ½ restaffald – ½ bioaffald
  • 2 stk. 5 m³ VF 600 metal/glas/plast
  • 2 stk. 5 m³ VF 600 papir/pap

Opfølgning ved kommunen

Boligforeningen har en aftale med Esbjerg Kommune om, at de skal opgøre kvaliteten af affaldssorteringen med de nye beholdere, så kommunen kan trække på erfaringer og læring fra denne løsning.

© joca

Brug for hjælp

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.