Den gode løsning i Gentofte Kommune

Hvad er den gode løsning, når det kommer til udrulning af nye affaldsbeholdere hos enfamiliehuse i en hel kommune?

Svaret på det spørgsmål er ikke så enkelt, og måske er der flere svar, men i Gentofte Kommune ser det ud til, at de i samarbejde med renovatørvirksomheden City Container i hvert fald har fundet ét af svarene.

"Det har været den mest gnidningsfrie udrulning, vi nogensinde har haft, på trods af, at det har været den mest komplicerede."

Rune Møller

Affaldskonsulent hos Gentofte Kommune

Case

Lad os lige starte med at dykke ned i, hvad der gjorde udrulningsopgaven til den mest komplicerede...

I 2013 satte kommunen 14.000 affaldsbeholdere på 140 liter ud til alle enfamiliehuse og disse beholdere var kommunen ikke interesseret i at kassere.

 • Pointen var, at de skulle bruges til noget og ikke bare skrottes. En tanke var, at vi kunne lave den om til indsamling af pap, men vi ved godt, at en rigtig papbeholder skulle være på 240 liter, så derfor droppede vi den tanke. Vi har en ordning i Gentofte Kommune, hvor vi henter haveaffald hver 14. dag, og her skal man selv anskaffe sig en beholder. Vi valgte så at give beholderne til borgerne, fortæller Rune Møller.

Det var denne 140 liters beholder, som gjorde udrulningen mere kompliceret end normalvis.

Den komplicerede del lå i, at beholderen skulle mærkes om ude hos borgerne, men kun hos de borgere, som ønskede at beholde den og samtidig ønskede at bruge den til haveaffald – valget var nemlig op til den enkelte borger.

Samtidig med, at Rune Møller oplevede udrulningen som kompleks, oplevede han og kollegerne den også som den mest effektive.

Gentofte Kommune havde truffet beslutning om, at de ville gennemføre leveringen med en høj grad af service og et stort fokus på at opnå en effektiv gennemførsel, og her var Rune ikke i tvivl; for at opnå den høje målsætning, skulle renovationsmedarbejderne i spil.

 • Der er ingen, der kan leve op til niveauet ud over de skraldemænd, der kommer der i forvejen. Det var sådan set tanken. Det her ville vi gerne have, at skraldemanden var med på, fortæller Rune Møller i snakken om baggrunden for valget af løsning til udrulning af beholderne.

Fordelene ved at have renovationsmedarbejderne med i både tilrettelæggelse af opgaven og udførslen er mange, men især vægtede følgende hos Rune Møller:

 • Renovationsmedarbejderne har de nødvendige adgange og nøgler til fx opgange, affaldsskure og affaldsrum.
 • Renovationsmedarbejderne kender ruterne og adresserne, hvilket gør dem effektive. Renovationsmedarbejderne har bl.a. nemmere ved at finde den gamle affaldsbeholder på adresserne.
 • Den nye affaldsbeholder vil altid blive placeret samme sted, som den gamle blev fjernet.
 • Borgerne vil opleve minimal gene, da udrulningen indgår i den normale tømningsfrekvens.

Foruden ovenstående fordele peger Thomas Lundegaard Nielsen, driftschef hos City Container, også på en anden fordel ved denne udrulningsmetode; de har nemlig oplevet ganske få fejl i hele processen.

 • Det samlede antal fejl på de her ca. 16 uger vi kørte ud på, var under 20. Det var meget godt, forklarer Thomas Lundegaard Nielsen, som også peger på det tætte samarbejde mellem renovatør, kommune og leverandør som værende den helt store faktor i succesen.

Men hvilken udrulningsmetode valgte man så i Gentofte Kommune?

Kommunen valgte en udrulningsmetode, som var præget af et tæt samarbejde mellem renovatøren City Container, Gentofte Kommune og joca a/s. Det resulterede i en proces, hvor leveringen af de nye affaldsbeholdere fulgte tømningsruterne 100 %.

Derudover, tjekkede renovationsmedarbejderne også de øvrige affaldsbeholdere på hver adresse igennem for manglende klistermærker, om de havde korrekt stregkode til aflæsning og om antallet og beholderstørrelse stemte overens med det registrerede. På den måde blev der ”ryddet op” i hele beholder-setup’et.

Planen blev tilrettelagt sådan, at renovationsbilen fulgte sin normale tømningsrute og jocas bil med de nye affaldsbeholdere fulgte efter renovationsbilen.

 • På adressen afhentede renovationsmedarbejderne den gamle affaldsbeholder, tømte den og overleverede den til joca.
 • joca om-mærkede beholderen, hvis den skulle genbruges til haveaffald, eller læssede den i bilen, hvis den skulle hjemtages.
 • joca udleverede den nye affaldsbeholder med køkkenspanden nede i til renovationsmedarbejderne, samt evt. den om-mærkede beholder til haveaffald.
 • Renovationsmedarbejderne kørte den nye og evt. beholderen til haveaffald tilbage på standpladsen på adressen.

Hvordan styrer kommunen en udrulning af denne type?

Hele forløbet blev i det daglige styret i et tæt samarbejde mellem City Container og joca, hvor Gentofte Kommune blev inddraget ved behov og det har kommunen oplevet som en styrke:

 • For os er det vigtigste i sådan et forløb, at alle byder ind. Kommunen har sagt, sådan her vil vi have det, og så har City Container og joca sat sig ned og lavet planen for, at sådan her gør vi det. De korrigerer selv opgaven og har haft handlefrihed til det, det har kommunen ikke blandet sig i. Men det kræver selvfølgelig, at man har nogle på opgaven, som forstår den og som vil det – og det synes jeg at vi havde, udtaler Rune Møller.

Også Thomas Lundegaard Nielsen fra City Container ser store fordele i et tæt samarbejde, hvor alle partere kan komme med input:

 • Vi har oplevet et godt samarbejde hele vejen rundt, hvor der var plads til at tale om tingene. Vi kunne trække på erfaring fra alle parter, man kommer jo med hver sin viden. Der har været meget meningsudveksling og videndeling. joca og KL Transport kommer med en del erfaring kunne vi hurtigt mærke, Thomas Lundegaard Nielsen.

Med ugemøder, dagsmøder og møder efter behov, har det været muligt for City Container og joca at reagere hurtigt, hvis der opstod udfordringer.

Samtidig har Gentofte Kommune været ude i god tid med information til borgerne, hvor de har fået svaret på den del af borgernes spørgsmål, og det påvirker borgernes modtagelse af de nye beholdere og udrulningen positivt, mener Thomas Lundegaard Nielsen;

 • Gentofte Kommune har været rigtig gode til at informere borgerne, hele vejen rundt om udrulningen og sorteringen. Kommunen var på forkant med information til borgerne, og de borgere, som kom ud til mine folk på vejene, var meget positive, selvom vi havde mange biler på de små veje.

Baggrund

Tilbage i foråret 2022 fik alle enfamiliehuse i Gentofte Kommune en ny 2-delt affaldsbeholder på hjul til sortering af restaffald og madaffald. Borgerne fik derudover udleveret en køkkenspand til indendørs sortering af madaffaldet.

 • 13.900 stk. 240 liters affaldsbeholdere med skillevæg og sidehængslede låg til sortering af restaffald og madaffald.
 • 11.500 stk. ventilerede køkkenspande til indendørs sortering af madaffaldet.

© joca

Brug for hjælp

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.