Faxe Kommune

I foråret 2019 overgik Faxe Kommune til deres nye affaldsordning, da joca a/s leverede 33.061 stk. 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere samt 17.000 stk. køkkenspande og bioposer til Faxe Forsyning.

Case

Faxe Kommune

Giv affaldet nyt liv

Faxe Kommune er en del af AffaldPlus som er affaldsselskab for de seks kommuner Slagelse, Sorø, Ringsted, Næstved, Vordingborg og Faxe, der arbejder sammen om at genbruge affaldet fra kommunernes borgere under sloganet Giv affaldet nyt liv. De seks AffaldPlus-kommuner er alle overgået til en fælles ny affaldsordning i løbet af de sidste år.

Fremover skal vi genbruge langt mere af vores affald. Den danske målsætning lyder på, at vi i 2022 skal genbruge mindst 50 % af vores husholdningsaffald – før AffaldPlus-kommunerne gik i gang med nye ordninger lå gennemsnittet på ca. 34 %.

Men alle erfaringer viser, at vi bliver bedre til at sortere, hvis det sorterede affald hentes hjemme ved hver husstand. Derfor får alle AffaldPlus-borgere nu hentet flere forskellige slags affald hjemme hos dem selv. På den måde kan vi sammen give affaldet nyt liv (www.affaldplus.dk/giv-affaldet-nyt-liv)

Kick-off møde med succes

Ved Faxe Forsynings anden udbudsrunde vandt joca a/s levering, udkørsel og hjemtagning af 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere til borgerne i Faxe Kommune. Levering, udkørsel og hjemtagning foregik i tæt samarbejde med KL Transport.

Processen startede med et kick-off møde arrangeret af joca, hvor joca-holdet blev præsenteret for Faxe Forsyning og alle relevante emner blev talt igennem. På dette møde blev også hjemtagning af de udtjente beholdere og deres plads i en cirkulær plastproces gennemgået.

”En god ting ved kick-of mødet var, at vi fik set shredderen in real life og hvordan den fungerer og hvordan processen ville foregå,” Merete Dam Hansen, Miljømedarbejder Faxe Forsyning.

Som de første i Danmark har joca en helt ny mobil shredder, som omdanner hjemtagne affaldsbeholdere til mindre plastemner, hvorefter emnerne sendes direkte til genanvendelse. Den mobile shredder er opbygget som en mobil fabrik, der hurtigt og effektiv neddeler plastspandene og herved bidrager den mobile shredder til en stor miljøbesparelse i forhold til transport. Shredderen kan placeres i forbindelse med en hjemtagningsopgave og betjenes af 1-2 medarbejdere.

Læs mere om joca's shredder

joca recycling

Ordrestørrelse

Fra den 1. januar 2019 til den 30. maj 2019 fik Faxe Forsyning leveret og udkørt:

300 stk. 190 liters affaldsbeholdere

800 stk. 240 liters affaldsbeholdere

445 stk. 400 liters affaldsbeholdere

120 stk. 500 liters affaldsbeholdere

396 stk. 660 liters affaldsbeholdere

000 stk. køkkenspande

400.000 stk. bioposer

Uforudsete ændringer

Faxe Forsyning oplevede større ændringer i stykmængderne, da flere borgere og boligselskaber undervejs i processen fik et ønske om, at affaldssortere genbrugsfraktioner i stationer bestående af 4-hjulede affaldsbeholdere. Dette var udfordrende i forhold til leveringstid, monterings- og udkørselsplaner, men i tæt samarbejde med både KL Transport og joca, lykkedes processen.

”Vi oplevede flere udfordringer med bytteordningen end forventet, fordi boligforeninger ændrede mening til sortering undervejs,” fortalte Merete Dam Hansen og fortsatte ”men det gik faktisk ret godt. Især fra Henrik (red. Henrik Jensen, værkfører, lager og logistik hos joca) oplevede vi et godt samarbejde og vi havde fornemmelsen af, at han havde en stor vilje til at hjælpe og til at ville løse udfordringen på bedste vis.”

Faxe Forsyning modtog i løbet af udkørselsprocessen ingen klager på udkørslen, og Merete Dam Hansen husker faktisk kun én klage fra en borger og pointerer, at samarbejdet med KL Transport var en succes og fornøjelse med et tæt samarbejde gennem hele udkørslen, hvor især de ugentlige statusmøder blev værdsat af Faxe Forsyning.

samarbejde

Effekten af den nye affaldsordning

Faxe og de andre AffaldPlus-kommuner oplever nu effekten af den nye affaldsordning, og skriver bare fem måneder efter udkørslen til Faxe Forsyning på deres fælles hjemmeside, at:

Genanvendelsesprocenten i AffaldPlus-kommunerne er i snit steget fra 32 % til 48 %, og vi er nu ikke langt fra regeringens mål om 50 % genanvendelse i 2022. I de kommuner, der rummer mange enfamilieboliger, har de allerede rundet 50 %, mens kommuner med mange etageboliger ligger under 48 %.

De sidste 2 % forventes at komme i hus, når Faxe Kommune har implementeret den nye ordning fuldt ud, og borgerne i alle kommuner bliver endnu bedre til at sortere madaffald fra.

Faktum er, at der nu årligt genanvendes 22.740 ton materialer fra husstandene, og det sparer kloden for 50.460 ton affald. Herudover et samlet vandforbrug på 1,2 mio. ton, som skulle have været brugt, hvis vi skulle have fremstillet helt nye ressourcer.

Kilde: AffaldPlus.dk

Resultaterne af ny affaldsordning

Første affaldsbeholdere leveret

33.000 nye affaldsbeholdere køres ud i Faxe Kommune

Nu får vi alle helt nye affaldsbeholdere

effekten

© joca

Brug for hjælp

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.