Service i Gentofte Kommune

I Gentofte Kommune bor cirka 75.000 mennesker fordelt på 34.000 husstande. Med så mange indbyggere er der naturligvis også meget affald at håndtere i det offentlige rum. Kommunen har i alt 135 nedgravede beholdere (VF 600) og 217 overjordiske beholdere (VF 2000). Det er derfor en stor opgave at håndtere alt affald med de mange beholdere.

Case

Lovgivning vægter, men kvaliteten spiller også ind

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 kræver et årligt serviceeftersyn på alle krantømte eller nedgravede affaldsbeholdere. Lovgivningen var derfor den primære årsag til, at kommunen valgte at indgå en serviceaftale med joca. I 2020 tegnede Gentofte Kommune aftalen om deres nedgravede beholdere, og i 2024 blev den udvidet til også at omfatte deres overjordiske beholdere.

Men en anden vigtig årsag var også, at serviceaftalen var den mest effektive måde at tackle udfordringen med håndteringen af affaldet på. Aftalen sikrer nemlig, at de kostbare affaldsbeholdere bliver regelmæssigt serviceret for skader, sikkerhed og funktionalitet – så affaldet altid kan håndteres i kommunen.

“Den første grund til, at vi tegnede serviceaftalen er selvfølgelig det rent lovmæssige. Vi er jo forpligtet til at gøre det. Den anden er, når man køber noget mekanisk materiel, så skal man selvfølgelig også vedligeholde det og sørge for, at det fungerer ordentligt og ikke bliver ødelagt. Det gør nemlig, at hele affaldshåndteringen bliver nemmere, mere effektiv og kan håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.”

  • Rune Møller, driftsleder og affaldskonsulent i Gentofte Kommune

Når en stor opgave bliver mindre

Gentofte Kommune var positivt stemt over for jocas tilbud om en totalløsning af deres affaldsbeholdere, da joca ikke kun kunne levere alle beholderne, men også stå for al service på dem. Serviceaftalen gjorde nemlig kommunens opgave med at vedligeholde alle beholdere markant mindre. Så selvom serviceaftalen var en ekstra omkostning, blev den betragtet som en god investering i beholdernes effektivitet, sikkerhed og funktionalitet. 

“Det er rart, at joca har tænkt servicen ind i deres aftale, fordi det gør en ellers stor opgave til en mindre opgave for mig. Det kan godt være, vi skal betale for den, men det er ikke, fordi det arbejdsmæssige for mig er særlig stort, da det er joca, som står for al service, og sikrer at renovatørerne kan håndtere vores materiel korrekt.“

  • Rune Møller, driftsleder og affaldskonsulent i Gentofte Kommune

Serviceeftersynene blev gennemført hurtigere end forventet. Hele processen med at kontrollere alle beholdere tog kun lidt over en måned fra start til slut, og det gjorde det nemt for kommunen at få et overblik over beholdernes tilstand på kort tid. Aftalen byggede på kommunens tillid til jocas viden, ekspertise og arbejde.

Efter serviceeftersynet modtog Gentofte Kommune en rapport, der gennemgår alle beholdere og peger på eventuelle problemer og mulige forbedringer, som kommunen kan undersøge nærmere. I løbet af de seneste år har kommunen oplevet en stigning i antallet af indrapporteringer om defekte affaldsbeholdere. Servicerapporterne kan nu bruges som dokumentation på, at beholderne er servicerede og godt vedligeholdte.

“Jeg synes egentlig bare, at vi har fået mere ro i maven, fordi vi har fået et overblik over, hvor mange af vores affaldsbeholdere derude som er i dårlig stand, og hvilke defekter der opstår i forbindelse med fejlhåndtering og almindelig brug. Og så har vi en opgave i at få kigget rapporten igennem. Det er jo bare en kærkommen lejlighed til noget, som vi måske skulle have gjort for nogle år siden, netop at gennemgå standen på vores beholdere derude.”

  • Rune Møller, driftsleder og affaldskonsulent i Gentofte Kommune

Det drejer sig om sikkerhed

Gentofte Kommune prioriterer også renovationsarbejdernes sikkerhed højt som en del af deres totalløsning med joca. Ved at sende servicerapporter til renovationsarbejderne efter hvert serviceeftersyn bidrager kommunen til at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for unødvendige sikkerhedsrisici.

“Jeg ved, at vores renovatører er glade for, at vi sender dem servicerapporterne, fordi de også er opmærksomme på, at deres medarbejdere ikke skal stå over for en sikkerhedsrisiko eller frygte for deres liv og lemmer.” 

  • Rune Møller, driftsleder og affaldskonsulent i Gentofte Kommune

Serviceaftalen har ikke kun skabt en følelse af tryghed hos renovationsarbejderne, men også givet kommunen en ro. De ved nemlig, at deres medarbejdere aldrig udfører ulovligt arbejde under deres tømninger af beholdere, men derimod sikkert og lovligt arbejde.

© joca

Brug for hjælp

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.