Adgangsveje og tømning

Fyldte affaldsbeholdere skal tømmes med jævne mellemrum, så affaldet kan komme videre til genanvendelse. Sådan er det. Og alt afhængig af typen af affaldsbeholder (på hjul, helt eller delvist nedgravet eller en overjordisk kube) er der forskellige forhold at tage højde for, når det kommer til adgangsforholdene for både renovationsbil og renovationsarbejder.

SOMMERHUSE

Hvorfor fokus på adgangsveje?

Sommerhusområder er karakteriseret ved at være beliggende i naturskønne omgivelser, typisk med sommerhuse beliggende på snørklede og små grusveje, i klitområder og måske også i nærheden af eller op til fredede arealer.

Uanset hvilke beholderløsninger man vælger til sommerhusområdet, er det vigtigt, at man forholder sig aktivt til det med adgangsforholdene. For det skal være både nemt, hurtigt og sikkert for renovationsmedarbejderen at tømme beholderne for affald.

Renovationsmedarbejderens arbejdsmiljø er et vigtigt parameter – og her spiller adgangsforholdene en væsentlig rolle. Derudover er det afgørende, at der er plads til renovationsbilen – uanset om den skal tømme 2-hjulede beholdere ved hver eneste matrikel eller den skal krantømme de helt eller delvist nedgravede beholdere ved en affaldsstation i området.

Faste beholdere på sommerhusmatriklen

Hvad skal du være opmærksom på, når det gælder adgangsforhold?

Så hvis man vælger at placere faste 2-hjulede beholdere på sommerhusmatriklen, vil det kræve det en renovationsbil (måske ad flere omgange), som skal køre hen ad sommerhusvejen og standse ud for hvert enkelt sommerhus. Her er der flere ting at holde sig for øje, når det kommer til adgangsforholdene for både bil og medarbejdere.

 • Er vejen bred nok til renovationsbilen?
 • Hvordan er kørevejens stand?
 • Er der en vendeplads til renovationsbilen, eller skal den bakke retur?
 • Er der udhængende grene over vejen?
 • Står beholderne på et fast underlag, så renovationsmedarbejderen ikke skal slæbe beholderne hen over græs, jord, sand og lignende?
 • Hvor langt skal beholderne trækkes på matriklen – altså hvor er de placeret på sommerhusgrunden?
 • Hvor kan og må beholderne placeres på matriklen?

Hvad skal du undgå, når det gælder adgangsforhold? 

3F Transport, som er renovationsmedarbejdernes fagforbund, understreger, at man i forbindelse med tømning af affaldsbeholderne, skal undgå:

 • Placering af beholderne på underlag som græs, grus, sand og jord
 • For lang afstand mellem renovationsbilen og hen til beholderne
 • At renovationsarbejderen skal flytte beholdere, for at få fat i den, som skal tømmes
 • At beholderne står usikkert og dermed risikerer at vælte

Nedgravede affaldsstationer i sommerhusområdet

Hvad skal du være opmærksom på når det gælder adgangsforhold?

Etablerer man nedgravede affaldsstationer på udvalgte, centrale steder i sommerhusområdet skal man naturligvis også tage højde for adgangsforholdene for både renovationsmedarbejder og tømningsbilen.

Når en nedgravet affaldsstation skal placeres, er der mange forhold at tage højde for – både under og over jorden. Her vil vi koncentrere os om forholdene over jorden, når man vælger placering af sine stationer.

 • Er der plads til, at renovationsbilen (som tømmer beholderne med kran) kan holde forholdsvis tæt på beholderne?
 • Er vejen/pladsen omkring affaldsstationen funderet tilstrækkeligt, så den kan holde til den renovationsbil, der skal tømme beholderne?
 • Er der tilstrækkelig frihøjde til, at beholderen kan løftes op i tømningsbilen. Typiske er kravet min 12 meter.

Selve placeringen af affaldsstationerne i forhold til sommerhusgæsterne, kommer vi ind på her (link mangler).

© joca

Brug for hjælp

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.