Solrød Kommune

I Solrød Kommune ønskede man at få en ny og mere miljø- og klimavenlig affaldsordning under sloganet Affald på rette sted. Målet var at Solrøds borgere fremover skulle sortere i 8 fraktioner. I denne case kan du læse mere om, hvordan Solrød Kommune har valgt at løse opgaven, hvordan de har oplevet samarbejdet med joca, og om effekten af den nye affaldsordning.

Case

Affald på rette sted i Solrød Kommune

En mere miljø- og klimavenlig affaldsordning

I Solrød Kommune ønskede man at få en ny og mere miljø- og klimavenlig affaldsordning under sloganet Affald på rette sted. Målet var at erstatte den gamle løsning, som bestod af et affaldsstativ med pose til restaffald og en beholder til papir, med en løsning, der kunne sikre, at op mod 50% af borgernes affald kunne genanvendes.

Sådan en løsning ville kræve sortering i flere fraktioner og dertilhørende affaldsbeholdere. For almindelige husstande blev løsningen en ordning med 3 x 240 liters beholdere pr. husstand til madaffald/restaffald, papir/glas/metal og plast. Derudover kunne borgeren tilvælge en ekstra beholder til pap. I Solrød havde borgerne ikke så mange valgmuligheder, men de få der var, blev alligevel udnyttet, og Solrød Kommune havde ikke forudset, at der ville blive lavet så mange ombytninger.

Det (red. uforudsete ombytninger) har givet en del ekstra kørsel uden for ruteplanlægningen. Det, at der ikke rigtig har været borgerhenvendelser i forbindelse med udkørsel/hjemtagning, siger meget om, at det er foregået gnidningsløst.
Den daglige drift under ledelse af Claus og Henrik i forbindelse med udkørsel/hjemtagning fungerede særligt godt. De er altid til at få fat i og er lynhurtige til at give svar og få gjort det, man beder om. Den store fleksibilitet er alfa og omega i en udrulning, for der sker altid ting, man ikke havde forudset.
Camilla Jonassen, affaldsplanlægger, Teknik og Miljø, Solrød Kommune

Udkørsel af de nye beholdere foregår effektivt og gnidningsløst

joca stod for udrulningen af de nye beholdere til Solrød Kommunes borgere, og har stor erfaring med at montere og køre affaldsbeholdere på hjul samt køkkenspande og affaldsposer ud i hele Danmark. Det specialiserede team styrer logistik, transport, montage og levering af 2-og 4-hjulede affaldsbeholdere i stort antal, når der indføres nye og flere sorteringskrav i kommunerne.
Ifølge Solrød Kommune, Teknik og Miljø fungerede udkørslen i samarbejde med joca rigtig godt, og tidsplanen holdt. Der var ganske få udfordringer, som hurtigt og effektivt blev løst.
Der var nogle banderoler, der ikke var blevet leveret, så Joca kørte de første beholdere ud uden banderolen om, at de ikke måtte tages i brug. Det var under forventning om, at banderolerne var på vej, så joca kunne køre en runde og eftermontere. Det viste sig dog, at banderolerne slet ikke var trykt, og så måtte joca hastebestille nye. I sidste ende gik der kun en uges tid fra problemet opstod og til joca havde indhentet det forsømte, og vi nåede ikke at få en eneste borgerhenvendelse på fejlen. Så den misere blev meget hurtigt vendt til en rigtig positiv oplevelse af, hvor hurtigt joca kan agere, når der opstår fejl og mangler.
Camilla Jonassen, affaldsplanlægger, Teknik og Miljø, Solrød Kommune

Ordrestørrelse

  • 11.800 240 liters beholdere til plast eller pap
  • 7.000 240 liters beholdere med to kamre 40/60 til madaffald og restaffald
  • 6.150 240 liters beholdere med to kamre 50/50 til glas/metal og papir
  • 10.100 ventilerede køkkenspande til indendørs affaldssortering af madaffald

Derudover leverede joca 60 stk. 660 liters containere til restaffald og 160 stk. 770 liters containere til plast.

Hjælp til at opfylde miljømål

Baggrunden for den nye affaldsløsning i Solrød Kommune var, at EU har vedtaget et direktiv, og det er besluttet af Folketinget, at fra 2022 skal mindst 50 procent af husholdningsaffald genanvendes eller genbruges. joca hjælper kommuner og affaldsselskaber med at opfylde politiske miljømål med økonomisk fordelagtige og bæredygtige affaldsløsninger. Vi hjælper med at optimere kommunens eller selskabets drift med både gennemprøvede og nye moderne affaldsløsninger, og på den måde er joca b.la. med til at hjælpe med at nå målsætningen om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald fra 2022.

Gevinsten kan allerede måles

Solrød Kommune har haft deres nye affaldsordning i brug siden 1. marts 2020 og oplever allerede gevinsten heraf.

Hvis man kigger ned i sin egen lille skraldespand, kan man måske godt komme i tvivl om, hvor meget det egentlig nytter at sortere affald. Men vi kan godt afsløre, at det virkelig batter. I marts måned har I tilsammen smidt 40 tons madaffald og 11 tons plast ud, som i den gamle affaldsordning bare ville være blevet brændt. Nu bliver madaffaldet i stedet omdannet til biogas og gødning og plasten bliver brugt til ny produktion af fx havemøbler eller emballage. Biogassen fra det madaffald, vi har indsamlet i marts vil kunne dække 5.000 dages elforbrug i en almindelig villa og 1.200 dages varmeforbrug.
Kilde: Solrød Affald 2020

Allerede måneden efter i april måned indsamlede Solrød Kommune 170 tons madaffald, og i en opdatering til Solrøds borgere i juni 2020 skriver Solrød Affald:

Så I den store nyhed i går, om at hele Danmark snart skal sortere 10 typer affald for at sikre mere genanvendelse? Her i Solrød Kommune er vi allerede godt med, for med den nye affaldsordning, har vi allerede styr på de otte. Men hvordan går det egentlig med affaldssorteringen?
Det går simpelthen fantastisk! Hele 70% af det affald, som I lægger i beholderne bliver sendt til genanvendelse og mængderne af restaffald (de sidste 30% af affaldet fra beholderne), som skal brændes, er styrtdykket. Det er SÅ imponerende!
PS. Vi har endnu ikke noget konkret bud på hvordan indsamlingen af de sidste to affaldstyper (mælkekartoner og tekstil) skal foregå, men vi er allerede i gang med at se på det.

Effektivt og gnidningsløst samarbejde

Det overordnede samarbejde med joca oplevedes som effektivt og gnidningsløst. Der er generelt en vilje til at få tingene til at fungere og at få arbejdet gjort hurtigt. Vi har været meget trygge ved samarbejdet. Joca er effektive, seriøse og fleksible. Og så emmer de af professionalisme, fordi de har lavet så mange udrulninger før, så vi havde også deres erfaringer at læne os op ad. Vi er utroligt glade for den rolle, som joca har spillet i at få udrulningen i Solrød Kommune til at spille.
Camilla Jonassen, affaldsplanlægger, Teknik og Miljø, Solrød Kommune

I løbet af januar og februar 2020 blev samtlige nye affaldsbeholdere fra joca leveret ude hos Solrød Kommunes borgere takket være jocas specialiserede team, der har lang erfaring i effektivt at sikre, at nye beholdere leveres ud på de enkelte adresser i kommunen og eventuelt også tage gamle beholdere med retur – ofte over en kort og koncentreret tidsperiode.
Særligt i forhold til tidsplanen gik det nemmere end forventet. Der var elastik lagt ind, da vi kørte beholdere ud i vintermånederne. Men der gik ikke længe, før joca spurgte, om de måtte køre beholdere ud før tid, fordi de var forud for planen.
Camilla Jonassen, affaldsplanlægger, Teknik og Miljø, Solrød Kommune
I Solrød Kommunes tilfælde blev de gamle 140 liters affaldsspande afleveret til Roskilde Festival til direkte genbrug. Ofte vælger kommunerne at lade joca tage de udtjente beholdere med retur til genanvendelse. Ved hjælp af jocas mobile shredder, som omdanner hjemtagne affaldsbeholdere til mindre plastemner, hvorefter emnerne sendes direkte til genanvendelse. Den mobile shredder er opbygget som en mobil fabrik, der hurtigt og effektiv neddeler plastspandene og herved bidrager den mobile shredder til en stor miljøbesparelse på transporten på op til 60%.

Læs mere om joca's shredder

recycling

© joca

Brug for hjælp

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.