Effektiv affaldssortering i sommerhusområder

joca

I sommerhuse skal feriegæster også sortere 10 forskellige typer af affald. Mange steder kræver det en omlægning eller udbygning af den eksisterende affaldsløsning, samtidig med at der skal tages højde for et skiftende antal brugere