Et lovpligtigt service-eftersyn

Den 5. april 2022 udsendte Arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 428, som omhandler tekniske hjælpemidler. Denne bekendtgørelse fastsætter de regler og krav, der gælder for ejere af tekniske hjælpemidler.

Hvad det helt præcis betyder for dig som ejer eller ansvarlig for en nedgravet eller krantømt affaldsbeholder, det folder vi ud for dig her på siden.

Service

SÅDAN SIGER LOVGIVNINGEN

Ifølge § 4 i bekendtgørelsen betragtes både nedgravede og krantømte affaldsbeholdere som tekniske hjælpemidler, hvilket betyder, at de er underlagt de regler og krav, som Arbejdstilsynet har opstillet. Disse specifikke krav til service og vedligehold af affaldsbeholderne, uanset type, er detaljeret beskrevet i bekendtgørelsen og er yderligere uddybet i dette opslag og i disse:

For nemheds skyld, har vi samlet disse specifikke krav og deres betydning i en guide til dig:

I korte træk kræver Arbejdstilsynet, at ejeren af en krantømt eller nedgravet affaldsbeholder skal sørge for, at der udføres et lovpligtigt serviceeftersyn. Dette eftersyn skal finde sted mindst én gang hvert 12. måned for at sikre, at beholderne vedligeholdes korrekt.

Find hele bekendtgørelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside

HVAD ER ET LOVPLIGTIGT SERVICEEFTERSYN?

Arbejdstilsynet definerer et eftersyn som:

”En undersøgelse af et teknisk hjælpemiddel i sin helhed for at konstatere om de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav gældende for hjælpemidlets indretning og anvendelse bliver overholdt, og at beskadigelser og tilløb hertil, som kan forsage farlige situationer, konstateres i tide, jf. § 4 stk. 8”

Et årligt serviceeftersyn af nedgravede affaldsbeholdere er lovpligtigt. Det har Arbejdstilsynet besluttet og beskrevet i bekendtgørelse nr. 428 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som gælder for nedgravede og krantømte affaldsbeholdere.

I bekendtgørelsen nr. 428 fremgår det, at et lovpligtigt serviceeftersyn er:

  • et serviceeftersyn af den nedgravede eller krantømte affaldsbeholder, jf. § 23
  • et regelmæssigt og lovpligtigt eftersyn hver 12. måned, jf. § 24
  • et eftersyn foretaget af en sagkyndig, jf. § 25
  • et eftersyn, hvorfra resultaterne af eftersynet er registreret og tilgængelige for Arbejdstilsynet, jf. § 27

© joca

Brug for hjælp

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.