Ansvar og sagkyndig ift. et serviceeftersyn

Den 5. april 2022 udsendte Arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 428, som omhandler tekniske hjælpemidler. Denne bekendtgørelse fastsætter de regler og krav, der gælder for ejere af tekniske hjælpemidler.

Hvad det helt præcis betyder for dig som ejer eller ansvarlig for en nedgravet eller krantømt affaldsbeholder, det folder vi ud for dig i tre vidensopslag her på hjemmesiden.

I dette opslag dykker vi ned i begreberne ansvar og sagkyndig, begreber som Arbejdstilsynet bruger i deres bekendtgørelse.

service

EN SAGKYNDIG – HVAD ER DET?

Begrebet sagkyndig refererer til en person, som har gennemgået en omfattende uddannelses- og træningsproces for at opnå viden og færdigheder inden for et bestemt fagområde. I dette tilfælde et fagområde med fokus på udførsel af serviceeftersyn af tekniske hjælpemidler, herunder nedgravede og krantømte affaldsbeholdere.

Arbejdstilsynet definerer en sagkyndig person som:

”En person, der har det nødvendige faglige kendskab samt eventuel uddannelse til at kunne gennemføre den pågældende kontrol, eftersyn, vedligeholdelse, afprøvning, beregning mv. og foretage de relevante sikkerhedsmæssige vurderinger. Personen har også kendskab til, hvorledes den pågældende kontrol, eftersyn, afprøvning mv. gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, jf. §4 stk. 7.”

Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, § 16-22, skal den sagkyndige person særligt have:

  • kendskab til det tekniske hjælpemiddels tekniske opbygning og funktion,
  • den nødvendige oplæring i eftersyn, service og vedligeholdelse af det tekniske hjælpemiddel,
  • kendskab til brugsanvisningen for det tekniske hjælpemiddel,
  • kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til det tekniske hjælpemiddel, og
  • kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til det tekniske hjælpemiddel.

HVEM ER ANSVARLIG FOR EFTERSYNET?

  • Det er ejeren af den nedgravede eller krantømte affaldsbeholders ansvar at sikre disse serviceeftersyn, som skal ske regelmæssigt – minimum hver 12. måned, medmindre andet er beskrevet.
  • Formålet med disse serviceeftersyn er at sikre, at beholderne er sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige i henhold til gældende krav, jf. § 23, herunder at fejl eller mangler opdages rettidigt.
  • Det lovpligtige serviceeftersyn skal altså foretages af en sagkyndig – men hvad er det helt præcist?

Læs vores øvrige opslag om Arbejdstilsynets krav til et serviceeftersyn af nedgravede og krantømte affaldsbeholdere her:

Vær altid opdateret med seneste nyt

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, vil du altid være opdateret på vores seneste nyheder, aktuelle projekter og den nyeste viden om affaldsløsninger og krav, samt tips og tricks fra affaldsbranchen.

Du modtager nyhedsbrevene direkte i din indbakke.

Rigtig god læselyst!

Tilmeld nyhedsbrev

© joca

Brug for hjælp

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.