Sortering i sommerhus-områder

Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. Sådan lyder den klare vision – og for at vi kan lykkes med det, skal vi sortere vores affald i endnu højere grad. Også i sommerhusområderne.

De klare visioner i ”Klimplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” udarbejdet i 2020 af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF, De konservative, Liberal Alliance og Alternativet, er ikke til at tage fejl af:

"Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. Der skal udsorteres 80 % dansk plast fra forbrændingen i 2030. Og affaldskurven skal knækkes."

Uddrag fra klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

- 2020, Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF, De konservative, Liberal Alliance og Alternativet

SOMMERHUSE

Hvorfor al denne affaldssortering?

Den overordnede målsætning er, at de nationale drivhusgasudledninger skal reduceres med 70 % i 2030 sammenlignet med 1990. Og det skal affaldssektoren bidrage aktivt til. CO2-udledningerne fra affaldssektoren vil i 2030 stå for 5,7 % af de nationale udledninger, hvis der ikke gøres en indsats og langt det meste af udledningen kommer fra forbrændingen af affald, som det er i dag.

I klimaplanen lægges der op til at der skal skrues på tre håndtag:

  • Fokus på reduktion af affaldsmængder – herunder mere sortering til genanvendelse
  • Forbrændingskapaciteten skal reduceres og tilpasses
  • Der skal investeres i nye genanvendelsesanlæg

Reduktionen af affaldsmængderne kommer gennem en øget sortering af affaldet, så ressourcerne kan bruges igen og igen. Vi skal alle sortere det husholdningslignende affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen, uanset kommune. Sorteringen i de 10 fraktioner gælder på tværs af husholdninger og offentlige og private virksomheder, der også skal sortere deres husholdningslignende affald efter de samme kriterier. Alt sammen for at understøtte en øget og bedre genanvendelse af affaldet i Danmark.

Kravene omkring sorteringen i de 10 fraktioner er fastlagt i affaldsbekendtgørelsen, hvor man også kan se fristerne for implementering af de forskellige ordninger.

Affaldsbekendtgørelsen man kan finde på retsinformation.dk

Strømlining af affaldsindsamlingen

Implementeringen af de ti fraktioner har været i fuld gang i de seneste år. Sorteringen i de ti fraktioner både i husholdninger, i offentlige og private virksomheder og i det offentlige rum ruller derud af rundt omkring i kommunerne, og langt de fleste kommuner er i mål eller tæt på, når det kommer til at have en løsning ude hos borgerne, så de kan sortere i 10 fraktioner ved de private husholdninger.

  • Næste naturlige skridt er etablering af affaldsløsninger ved etagebyggeriet og sommerhusene – hvor der jf. affaldsbekendtgørelsen også skal sorteres i 10 fraktioner.

Sorteringskrav i sommerhusene

I sommerhusområderne er der fra 2023 krav om henteordning for særskilt indsamling af de 10 fraktioner. Her gælder det, at man kan vælge faste beholdere placeret på matriklen og/eller en husstandsnær indsamling, der er tilgængelig i rimelig gåafstand fra boligen.

Der er rigtig mange forhold at tage hensyn til i forbindelse med etableringen af en god og effektiv affaldssorteringsløsning.

Følgende indlæg løfter dig ind i flere elementer i processen omkring valg og etablering af en ny affaldsløsning i sommerhusområder:

Vær altid opdateret med seneste nyt

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, vil du altid være opdateret på vores seneste nyheder, aktuelle projekter og den nyeste viden om affaldsløsninger og krav, samt tips og tricks fra affaldsbranchen.

Du modtager nyhedsbrevene direkte i din indbakke.

Rigtig god læselyst!

Tilmeld nyhedsbrev

© joca

Brug for hjælp

Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.